Advanced materials

De NWO call Smart Materials richt zich op slimme materialen. Slimme materialen worden gezien als essentiële componenten van de sleuteltechnologie Advanced materials. Deze call heeft als doel een nieuwe generatie materialen te creëren en te onderzoeken, die complexe functionaliteiten integreren en deze voorbereiden op toepassingen. Het totale budget van deze call bedraagt 5.5 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar.

Lees meer

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Matchmaking

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private partijen met elkaar in contact te brengen.

  • Datum: donderdag 28 maart 2024, 12:30-16:00 uur
  • Locatie: NWO Utrecht

Meer informatie Matchmaking

Belangrijke data

  • Indienen (verplichte) vooraanmeldingen: 23 Mei 2024, om 14:00 uur
  • Indienen van volledige aanvragen: 28 November 2024, om 14:00 uur
Advanced materials