Nationaal Groeifonds

Samen langer gezond blijven, samen innoveren!

Wij verenigen als KIA Sleuteltechnologieën initiatieven voor innovatie uit de samenwerking tussen de technologie- en maakindustrie, onderzoeksorganisaties, onderwijs en overheden. We creëren voorstellen en breedgedragen programma’s, ondersteunen onderzoeksorganisaties en bedrijven bij het gezamenlijk uitwerken van hun plannen en werken aan synergie en draagvlak. Deze initiatieven groeien in sommige gevallen logischerwijs uit tot aanvragen voor het Nationaal Groeifonds.  

In projecten die financiering ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds spelen sleuteltechnologie vaak een cruciale rol. Vanwege de omvang van deze projecten is het belang voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën groot. De KIA ST brengt de doelstellingen van deze projecten samen en volgt de voortgang en resultaten. Hieronder een overzicht van de voorstellen en programma’s voor het Nationaal Groeifonds (NGF) die door de betrokken partners van de KIA Sleuteltechnologieën zijn ingediend. 

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

Meer weten

Nationaal Groeifonds nieuws