Documenten

Bijlage C - voorstellen MeerJarenPlannen 

01 MJP Fenotye-Genotype-Prototype
02 MJP Building Blocks of Life (cellulaire systemen)
03 MJP Veredeling 2.0: Exploreren, exploiteren en combineren van genomen
04 MJP High Tech to Feed the World (HT2ftW)
05 MJP Directe conversie zonne-energie voor een circulaire economie
06 MJP Verbetering van de fotosynthese-efficientie
07 MJP Nationale Agenda Quantumtechnologie
09 MJP Nano-contamination control
10 MJP Nano4Society
13 MJP Smart personalized food and medicine
14 MJP Maatschappelijke gewenste en veilige biotechnologische toepassingen (Safe-by-Design)
16 MJP MedTech verbetert uitkomsten voor patiënten en verlicht inzicht van zorgpersoneel
17 MJP Biomedical Engineering for Health
18 MJP Flexible Electronics
20 MJP Beyond 5G (Future Networks and Services)
21 MJP Photonics for Society
22 MJP Integrated Photonics
23 MJP Light & Intelligent Lighting
24 MJP Chip Integration Technology Center (CITC)
25 MJP Halfgeleider Fabricage Apparatuur
26 MJP Systeemarchitectuur en Systeemintegratie
27 MJP Composiet
30 MJP Industry 4.0 for the Built Environment
32 MJP Materials Innovations
33 MJP Duurzame Chemische Industrie door Gesloten Kringlopen (Circulaire Plastics)
34 MJP Smart Industry
38 MJP Batteries of the Future
41 MJP Duurzame Luchtvaart Ontwikkeling Hybride Elektrisch Vliegen
42 MJP Maritieme Sleuteltechnologieën
44 MJP Nationaal Artificiële Intelligentie (AI) Onderzoekscentrum
45 MJP Nederland Werkt in Slimme Ketens aan Artificiële Intelligentie (AI)
48 MJP AI enabled Electronic Components & Systems addressing societal solutions
49 MJP Ruimtevaart (gebruik van de ruimte)
54 MJP Blockchain
55 MJP Cybersecurity - Digitale Veiligheid en Privacy
56 MJP Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) en Industriële Electricificatie
58 MJP Biorizon (bio-aromaten)
59 MJP Climate Proof Chemistry
70 MJP Katalyse en procestechnologie
71 MJP Meet en Detectietechnologie (M&D)
72 MJP Evidence Based Sending (EBS)
73 MJP Soft Advanced Materials (SAM)
82 MJP Materialen - made in Holland
84 MJP Dutch contribution to international Big Science Facilities
86 MJP BRIDGE (Life Sciences Technologies)
87 MJP Vitality Lifestyle and Ageing-in-place for people with (early) dementia in Smart Cities
88 MJP D-ART: D-RACE Advanced Radar Technology
89 MJP Technology for smart, safe and green mobility
90 MJP Advanced Research Center for Nanolithography
92 MJP Medische Isotopen
93 MJP Photovoltaic Technology (Solliance)