Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën

In de KIA ST verbinden wij kennisinstellingen, bedrijven en overheden, als motor voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor alle topsectoren

KIA ST voor onze toekomst

Grote invloed op leven, leren en innoveren

Sleuteltechnologieën (key enabling technologies) veranderen de manier waarop wij in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren. Ze bieden oplossingen om maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan op te lossen en leveren tegelijkertijd een grote bijdrage aan onze economie, het verbeteren van onze concurrentiepositie en het versterken van de arbeidsmarkt. 

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën geven we richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

Lees meer

Naar KIA Sleuteltechnologieën 2024-2027 

KIA ST 2024-2027

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën?

Stuur een mail

Kennis- en Innovatieagenda
Sleuteltechnologieën 2024 - 2027

Versie oktober 2023

Ontwikkelingen
KIA Sleuteltechnologieën

Marc Hendrikse, boegbeeld van onze topsector en voorzitter van het themateam Sleuteltechnologieën, heeft een uitgebreide update gegeven over de bereikte resultaten en de vooruitzichten voor de toekomst van de KIA Sleuteltechnologieën.

Lees en luister hier

Meld je aan voor de KIA ST nieuwsbrief

 

Programma's

Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. De sleuteltechnologieën in onze Kennis- en Innovatie Agenda zijn breed toepasbaar en altijd in ontwikkeling. Wij spelen in op de voortgang via onze actuele programma's.

Bekijk de programma's