Sleuteltechnologieën 
Key Enabling Technologies

Sleuteltechnologieën dragen bij aan de toekomst van Nederland 

Sleuteltechnologieën zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en waarin de komende jaren wetenschappelijke en economische groei wordt verwacht. Ze veranderen de manier waarop wij in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren. Ze bieden oplossingen om maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan op te lossen en leveren tegelijkertijd een grote bijdrage aan onze economie, het verbeteren van onze concurrentiepositie en het versterken van de arbeidsmarkt.

Gezamenlijk meer investeren in sleuteltechnologieën: bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en creëren nieuw verdienvermogen 

44 sleuteltechnologieën 

Begin 2023 is de basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 herijkt op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én in de wetenschap en technologie wereldwijd. De herijkte lijst bestaat uit 8 categorieën met in totaal 44 individuele technologieën en is onderdeel van ons missiegedreven innovatiebeleid. De herijkte lijst bevat een omschrijving per cluster en technologie waarin aandacht is voor raakvlakken en samenhang tussen sleuteltechnologieën. In de ordering is de focus op de technologie in plaats van de toepassing.

Advanced materials 

 1. Energy materials 
 2. Optical, electronic, magnetic and nanomechanical materials 
 3. Meta materials 
 4. Soft/bio materials 
 5. Thin films and coatings 
 6. Construction and structural materials 
 7. Smart materials 

Meer informatie

Photonics and optical technologies 

 1. Photovoltaics 
 2. Optical systems and Integrated photonics 
 3. Photonic/Optical detection and processing 
 4. Photon generation technologies 

Meer informatie

Quantum technologies

 1. Quantum computing 
 2. Quantum communication 
 3. Quantum sensing 

Meer informatie

Digital and information technologies

 1. Artificial intelligence 
 2. Data science, data analytics and data spaces 
 3. Cyber security technologies 
 4. Software technologies and computing 
 5. Digital Connectivity Technologies 
 6. Digital Twinning and Immersive technologies 
 7. Neuromorphic technologies 

Meer informatie

Chemical technologies 

 1. (Bio)Process technology, including process intensification 
 2. (Advanced) Reactor engineering 
 3. Separation technology 
 4. Catalysis 
 5. Analytical technologies 
 6. Electricity-driven chemical reaction technologies

Meer informatie

Nanotechnology 

 1. Nanomanufacturing 
 2. Nanomaterials 
 3. Functional devices and structures (on nanoscale) 
 4. Micro- and nanofluidics 
 5. Nanobiotechnology / Bionanotechnology 

Meer informatie

Life science and biotechnologies 

 1. Biomolecular and cell technologies 
 2. Biosystems and organoids 
 3. Biomanufacturing and bioprocessing 
 4. Bio-informatics 

Meer informatie

Engineering and fabrication technologies

 1. Sensor and actuator technologies 
 2. Imaging technologies  
 3. Mechatronics and opto-mechatronics  
 4. Additive manufacturing 
 5. Robotics 
 6. Digital manufacturing technologies 
 7. Micro electronics 
 8. Systems engineering 

Meer informatie

Wat is de Nationale Technologiestrategie?

Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren

Sleuteltechnologieën maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk

Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten

Onderzoek naar sleuteltechnologieën kan fundamenteel zijn, maar met zicht op toepassing op de middellange/lange termijn