Organisatie KIA-ST

Gezamenlijke ambitie voor sleuteltechnologieontwikkeling 

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA ST) verwoorden wij, de betrokken KIC-partners, onze gezamenlijke ambitie en aanpak voor de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. De KIA ST vormt een actief ecosysteem dat een impuls geeft aan deze ontwikkeling, gebaseerd op de Nationale Technologiestrategie.

Wij verbinden kennisinstellingen, bedrijven en overheden, als motor voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor alle topsectoren. We geven richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

Coördinatie 

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA ST). De KIA ST wordt uitgevoerd door een team van partners uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De uitvoering wordt georganiseerd door het Themateam en het Kernteam.  

Themateam KIA ST 

Het themateam organiseert de voortgang van de KIA ST door: 

  • het aanjagen/stimuleren van sleuteltechnologieontwikkeling  
  • adviseren over prioritering in en keuze van nieuwe sleuteltechnologieën  
  • de bundeling van krachten en middelen 
Marc
Hendrikse
voorzitter
Boegbeeld, Holland High Tech, topsector HTSM 
Leo
Warmerdam
secretaris
Directeur, Holland High Tech
Arnoud de Jong
Arnaud
de Jong
wetenschap
Managing Director High Tech Industry, TNO 
Luuk
Klomp
wetenschap
Directeur, NWO TTW 
Tjerk
Opmeer
overheid
Directeur Innovatie en Kennis Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Karin
Schroën
wetenschap
Professor, University of Twente
Guus
Rijnders
Captain of Science
Professor, University of Twente

Kernteam KIA ST 

Het kernteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende zaken in de KIA ST. Het kernteam KIA ST ziet toe op de inhoudelijke uitvoering door de Breed Gedragen Programma's

Leo
Warmerdam
voorzitter
Directeur, Holland High Tech  
Bas
Steendam
secretaris
Policy Officer Innovatie, Key Enabling Technologies & Batteries, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Jeroen
Heijs
Plv. Directeur Innovatie en Kennis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Yvette Tuin
Yvette
Tuin
Afdelingshoofd, High Tech Systems, Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), NWO
Tom
van der Horst
Business Director Strategie Industrie en Innovatie, TNO 
Koen
Vermeer
Programmamanager, Holland High Tech
Frans
van der Wel
Programma Officer, Toegepaste en Technische Wetenschappen, NWO
Marsha
Nieuwland
Consultant High Tech Industry
TNO
Arend
Zomer
Adviseur publiek-private samenwerkingen, University of Twente