Organisatie KIA-ST

Gezamenlijke ambitie voor sleuteltechnologieontwikkeling 

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA ST) verwoorden wij, de betrokken KIC-partners, onze gezamenlijke ambitie en aanpak voor de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. De KIA ST vormt een actief ecosysteem dat een impuls geeft aan deze ontwikkeling, gebaseerd op de Nationale Technologiestrategie.

Wij verbinden kennisinstellingen, bedrijven en overheden, als motor voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor alle topsectoren. We geven richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

Coördinatie 

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA ST). De KIA ST wordt uitgevoerd door een team van partners uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De uitvoering wordt georganiseerd door het Themateam en het Kernteam.  

Themateam KIA ST 

Het themateam organiseert de voortgang van de KIA ST door: 

  • het aanjagen/stimuleren van sleuteltechnologieontwikkeling  
  • adviseren over prioritering in en keuze van nieuwe sleuteltechnologieën  
  • de bundeling van krachten en middelen 
Marc
Hendrikse
voorzitter
Boegbeeld, Holland High Tech, topsector HTSM 
Leo
Warmerdam
secretaris
Directeur, Holland High Tech
Arnoud de Jong
Arnoud
de Jong
wetenschap
EManaging Director High Tech Industry, TNO 
Bert
Weckhuysen
wetenschap
Topteam ChemistryNL, topsector Chemie
Carmen
van Vilsteren
wetenschap & bedrijfsleven
Boegbeeld, Health Holland, topsector Life Sciences & Health  
Collin
Beers
wetenschap
Directieraad, NLR 
Frank
Baaijens
wetenschap
Rector magnificus, Technische Universiteit Eindhoven
Guustaaf
Savenije
bedrijfsleven
Hoofddirectie, VDL Groep 
Henk
Tappel
bedrijfsleven
Director, Bronkhorst High-Tech 
Jacquelien
Scherpen
wetenschap
Topteam, Holland High Tech, topsector HTSM 
Jeannine
Peek
bedrijfsleven
Boegbeeld, topsector ICT
Joep
Houterman
onderwijs
Bestuursvoorzitter, Fontys
Luuk
Klomp
wetenschap
Directeur, NWO TTW 
Vacature
Paul
Hekkert
wetenschap
Topteam, ClickNL, topsector Creatieve Industrie 
Ton
van der Steen
wetenschap
Bestuurslid, KNAW 

Kernteam KIA ST 

Het kernteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende zaken in de KIA ST. Het kernteam KIA ST ziet toe op de inhoudelijke uitvoering door de Breed Gedragen Programma's. De coördinatoren van de thematische KIA's zijn leden in het kernteam. De thematische KIA’s zijn goed vertegenwoordigd in de projecten en programma’s. 

Leo
Warmerdam
voorzitter
Directeur, Holland High Tech  
Bas
Steendam
secretaris
Policy Officer Innovatie, Key Enabling Technologies & Batteries, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bart
Ahsmann
Directeur, CLICKNL
Caroline
Tempel
Strategische beleidscoördinator, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dave
Blank
Adviseur onderzoek, Saxion, vertegenwoordiger hogescholen
Fenna
Leijten
Senior Policy Advisor Knowledge & Innovation, Ministerie van Defensie 
Frits
de Vries
Senior investment manager, InvestNL
Frits
Grotenhuis
Directeur, Topsector ICT
Hanneke
van der Klis 
Directeur Digital Transformation, Deltares
Jeroen
Heijs
Plv. Directeur Innovatie en Kennis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
José
Vogelezang 
Wetenschappelijk directeur, TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Kees
de Gooijer  
Chief Inspiration Officer, TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy  
Yvette Tuin
Yvette
Tuin
Afdelingshoofd, High Tech Systems, Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), NWO
Merijn
Blaakmeer
Programmamanager Chemical Sensing & Enabling Technologie, TKI Groene Chemie & Circulariteit
Nico
van Meeteren 
Directeur, Health Holland, topsector Life Sciences & Health 
Paul
Apeldoorn  
Provincie Noord-Brabant, vertegenwoordiger provincies
Rob
Kreiter 
Directeur, TKI Energie en Industrie  
Ruud
Verschuur 
Strategisch Adviseur Kennis, Innovatie en Strategie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Timo
Meinders 
Business Director Universiteit Twente, vertegenwoordiger 4TU.Federation
Tom
van der Horst
Business Director Strategie Industrie en Innovatie, TNO 
Tonny
ten Dam
Manager Collaborative Engineering Systems, NLR 
Willem Jan
Knibbe  
Hoofd Wageningen Data Competence Center, Wageningen University & Research