KIA-ST: Breed Gedragen Programma’s 

Langlopende programma’s van actuele innovaties

Breed Gedragen Programma’s (BGP’s) zijn langlopende programma’s van actuele innovaties die voor veel KIC-partners relevant zijn. BGP’s hebben een wetenschappelijke basis in één of meerdere sleuteltechnologieën, met één of meerdere toepassingsdomein en kunnen rekenen op steun én (financieel) commitment van één of meerdere partners binnen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Een aantal van deze programma’s zijn doorontwikkeld in aanvragen voor het Nationaal Groeifonds. 

Breedgedragen Programma's zijn langlopende programma’s van actuele innovaties die voor veel KIC-partners relevant zijn.

Nieuws over Programma's