Sleuteltechnologieën voor onze toekomst 

Waarom een Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën? 

Sleuteltechnologieën veranderen de manier waarop wij in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren. Ze bieden oplossingen om maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan op te lossen en leveren tegelijkertijd een grote bijdrage aan onze economie, het verbeteren van onze concurrentiepositie en het versterken van de arbeidsmarkt.

Naar KIA Sleuteltechnologieën 2024-2027 

KIA ST 2024-2027

Wat doet KIA ST

In de KIA ST verbinden wij kennisinstellingen, bedrijven en overheden, als motor voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor alle topsectoren. We geven richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

Aanpak KIA ST 

De geformuleerde sleuteltechnologieën in de KIA ST 2020-2023 hebben een breed toepassingsgebied en grote invloed op innovaties in verschillende sectoren. Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. Dit doen wij in onze aanpak via: 

 

De overheid wil meer sturing op sleuteltechnologie ontwikkeling.
Dit heeft geleid tot een update van de KIA Sleuteltechnologieën voor de periode 2024-2027. 

Naar nieuwe KIA ST

Wat zijn sleuteltechnologieën?

Sleuteltechnologieën (Key Enabling Technologies, of KET’s) zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en waarin de komende jaren wetenschappelijke en economische groei wordt verwacht. 

Ga naar sleuteltechnologieën (KET's)

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda? 

Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid omvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's. 

Lees meer

Programma's

Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. De sleuteltechnologieën in onze Kennis- en Innovatie Agenda zijn breed toepasbaar en altijd in ontwikkeling. Wij spelen in op de voortgang via onze actuele programma's.

Bekijk de programma's