MedTechNL
Breed Gedragen Programma

Samen langer gezond blijven, samen innoveren!  

Medische technologie biedt enorme kansen voor de gezondheid van de mens, zorg en economie. BGP MedTechNL wil dit toekomstbeeld mogelijk maken met medische technologie, met vraaggestuurde zorgconcepten die zorgen voor een revolutie in de kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg. Met een toonaangevend ecosysteem voor medische technologie zet MedTechNL erop in om mensen uit het ziekenhuis te houden en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. De activiteiten zijn gericht op drie pijlers.

Contactpersoon

Geert Dewulf, Chief Development Officer, Universiteit Twente  

Stuur een e-mail

Download  

BGP-voorstel MedTechNL

De toekomst van gezondheid en zorg ligt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis en is georganiseerd rondom de mens. Mensen die langer gezond zijn, hebben minder last van een behandeling en houden meer regie over hun eigen leven. Daardoor zijn ze gelukkiger, productiever en kunnen meer en langer participeren in de samenleving en economie. MedTechNL voorziet een toekomst waarin ziektes worden gesignaleerd voordat er symptomen ontstaan, waarin medische behandeling vroegtijdig en effectief start, in of dicht bij huis in plaats van in het ziekenhuis. 
  
Met een toonaangevend ecosysteem voor medische technologie zet MedTechNL erop in om mensen uit het ziekenhuis te houden en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. Als consortium willen we bijdragen aan een wezenlijke verandering in de zorg. We naderen de grenzen van ons huidige zorgstelsel, met het risico dat het in de toekomst niet langer betaalbaar en bemensbaar zal zijn. Met de inzet van medische technologie kunnen we het tij keren.  
 
Programmalijnen 
De programmalijnen zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de toekomst van de gezondheidszorg en zorg vooral buiten het ziekenhuis ligt. En dat de mens daarin centraal moet staan. De activiteiten zijn gericht op drie pijlers:

  1. preventie en vroegtijdige diagnose 
  2. behandeling binnen een ziekenhuis met minimale schadelast 
  3. het monitoren en behandelen van patiënten in hun eigen leefomgeving 

Leidend medtech ecosysteem in Europa  
Het BGP MedTechNL heeft een omvang van in totaal 250 tot 300 miljoen euro tot en met 2030. Hiermee willen we de innovatie-infrastructuur en innovatieprogramma's realiseren om het toekomstbeeld van gezondheid en zorg waar te maken, en van Nederland hét leidende medtech ecosysteem van Europa te maken. 
  
Ecosysteem & consortium 
Binnen MedTechNL werken onder meer bedrijven, Universitair Medische Centra, ziekenhuizen, zorgcentra, technische universiteiten, hogescholen, NWO, TNO, ZonMw, IMDI, gezondheidsfondsen, de acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen, topsectoren Holland High Tech en Health Holland en allerlei beleidspartijen samen aan dit BGP.