Calls
van partners uit de KIA ST 

Calls: oproepen voor subsidieaanvragen

Vanuit partners worden regelmatig oproepen gepubliceerd voor het indienen van subsidieaanvragen voor projecten waarbij sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen. Op deze pagina worden enkele calls uitgelicht die zich specifiek op het (door)ontwikkelen van sleuteltechnologieën richten en worden de projecten gevolgd die dankzij deze subsidies uitgevoerd kunnen worden.

Open calls

Voorgaande calls

KIC-call Sleuteltechnologieën (2022)

De call Sleuteltechnologieën van het NWO is gericht op de financiering van fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek naar technologische doorbraken om economische kansen voor Nederland te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Next Generation High-Tech Equipment (2022)

De call Next Generation High-Tech Equipment van het NWO heeft als doel te werken aan multidisciplinaire integratie van cyber-physical systemen. Consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners hebben projectvoorstellen ingediend voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar innovatieve en baanbrekende technologieën om systeemintegratie van cyber-physical systemen te optimaliseren. Deze call is voortgekomen uit het BGP High Tech equipment van de KIA ST.

Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg

De call Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg van het NWO richt zich op het ontwikkelen van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen en zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. Het gebruik van sleuteltechnologieën kan helpen minimaal invasieve behandelingen te verbeteren en nevenschade te beperken. Deze call is voortgekomen uit het BGP MedTechNL

Opkomende sleuteltechnologieën

De call Opkomende sleuteltechnologieën biedt ruimte aan pionierend PPS-onderzoek rond opkomende sleuteltechnologieën, gericht op exploratie en ontwikkeling van vernieuwende ideeën. Een opkomende sleuteltechnologie heeft de kans uit te groeien tot een zeer impactvolle technologie die op de langere termijn kan bijdragen aan industriële en/of maatschappelijke impact. Het gaat om technologieën die veelbelovend zijn in de academische omgeving en een aanzienlijk potentieel hebben voor toepassing. Deze call is ontwikkeld in samenwerking met de KIA ST.

Call: een mogelijkheid voor consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners om een innovatief projectvoorstel (deels) te financieren