Digital and information technologies Engineering and fabrication technologies

Marc Hendrikse roept tijdens zijn keynote op de Dag van de Robotica op 28 mei ondernemers op om aan te slag te gaan met het inzetten van Smart Industry en digitalisering. Hij maakt het onderwerp zeer urgent: “Als je nu niet aan de slag gaat, verlies je en doe je over 10 jaar niet meer mee”.

Hendrikse ging van start met de situatie zoals die nu is. “Er zijn genoeg redenen waarom bedrijven op dit moment Smart Industry en digitalisering te weinig inzetten: 

  • ⁠Er is geen blauwdruk
  • ⁠Kosten gaan voor de baten uit
  • ⁠Tijdgebrek voor het implementeren
  • ⁠Procesverbeteringen vallen buiten veel subsidieregels
  • ⁠Weinig uitwisseling van good practices
  • ⁠Ervaring en kennis van MBO en HBO wordt te weinig benut

Maar er kan gelukkig ook veel wel. De kennis die er is binnen bedrijven met elkaar delen. ‘Nieuwe’ technologieën als robotiseren inzetten.” Verder kwamen tijdens de keynote een aantal praktische voorbeelden uit de hightech- en maakindustrie aan de orde waarin Smart Industry én digitalisering rendement en efficiency opleveren.

 

Digital and information technologies Engineering and fabrication technologies