Het Future Network Services consortium ontvangt voor de eerste fase 61 miljoen voor de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken: 6G. In juni was het voorstel voorwaardelijk toegekend met 203 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Het consortium, bestaande uit o.a. tientallen telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen, kan nu van start met als doel om tussen 2024-2030 een sterk Nederlands 6G-ecosysteem te ontwikkelen. De potentie van 6G is veelbelovend omdat het zo’n honderd keer sneller data verstuurd kan worden vergeleken met 5G, met lage vertraging. De capaciteit van 6G kan daarnaast veel meer draadloze apparaten van internet voorzien, zonder dat de snelheid remt.

Lees verder

Groeifonds motor achter innovatie

De potentie van 6G komt tot stand door innovatieve netwerktechnologie en ‘slimme’ semiconductors (halfgeleiders) in combinatie met fotonica (data uitwisseling via optische signalen).

Nederland bezit kennis en industriële ervaring van wereldniveau op het gebied van netwerk innovatie, semiconductors en mobiele toepassingen om de kansen voor de totstandkoming en benutting van 6G te verzilveren. Het FNS-consortium bundelt deze kennis en ervaring om gezamenlijk een bepalende positie in de ontwikkeling van 6G te pakken en de digitale infrastructuur van Nederland te beschermen.

Juist door de bijdrage vanuit het Groeifonds kan een groep van 60 publiek en private partijen samenwerken aan de ontwikkeling van 6G. Deze ontwikkeling draagt bij aan het verdienvermogen van ons land en creëert een sterke concurrentiepositie. Het Groeifonds is het enige subsidie-instrument wat grote innovaties als deze subsidieert en stimuleert. Zonder deze bijdrage zou deze grootschalige langjarige samenwerking niet van de grond zijn gekomen.

Intelligente hardware en software

Het Future Network Services Consortium richt zich op de ontwikkeling van componenten, netwerken, en toepassingen voor 6G. Het programma is ontwikkeld door 60 partners, onder leiding van TNO. Het consortium bestaat verder uit toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Uniek in dit programma is de integrale aanpak: de verbeterde prestaties van 6G worden bereikt met intelligente hardware én software, die zorgen voor meer flexibiliteit van het netwerk. Dit levert ook de nodige controle om netwerken en toepassingen betrouwbaarder en duurzamer te maken. Door technologie en toepassingen nauw met elkaar te verbinden, nemen de marktkansen toe van de Nederlandse bedrijven die actief zijn in radiocomponenten, antennes en netwerksoftware.

FNS werkt in Europees verband samen om deze technologieën onderdeel te maken van de internationale 6G-standaarden. Zo voldoet het aan de maatschappelijke eisen op het gebied van betrouwbaarheid, digitale soevereiniteit en duurzaamheid.

Zo draagt FNS bij aan de concurrentiepositie van Nederland met een digitaal vaardige bevolking en krachtige digitale infrastructuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de opbouw van kennis en expertise die in het WO, HBO en MBO en bij mkb nodig is om 6G innovaties te ontwikkelen.

Vervolg

Vanaf deze maand begint het team met voorbereidingen om op 1 januari 2024 te starten met de eerste fase van het FNS-project. Daarnaast dient het consortium een voorstel in voor de tweede fase van het project. Bij een positieve evaluatie van de resultaten van deze eerste fase in 2026 en een goedgekeurd voorstel voor de tweede fase, komt de reservering van € 142 miljoen voor deze tweede fase beschikbaar.