Digital and information technologies Quantum technologies Photonics and optical technologies Advanced materials MedTechNL Engineering and fabrication technologies Life science and biotechnologies Nanotechnology Chemical technologies

Met alle aangesloten partijen programmeren wij innovaties rondom het (door)ontwikkelen van alle sleuteltechnologieën zodat deze bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst. Het strategisch frame voor onze programma’s baseren wij op de Nationale Technologiestrategie (NTS), die vandaag in de ministerraad op voorstel van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) akkoord is gegeven. 

Download de volledige NTS

Voorrang tien cruciale technologieën voor economie, maatschappij en veiligheid

Ondernemers, onderzoekers en overheid hebben gezamenlijk op een rij gezet voor welke technologieën en markten de grootste kansen voor Nederland liggen. Door in die technologieën te investeren, versterken we het (toekomstig) verdienvermogen, pakken we ongewenste afhankelijkheden en maatschappelijke uitdagingen aan en is technologisch leiderschap haalbaar.

Minister Adriaansens:

We moeten keuzes maken, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met allerlei schaarstes op het gebied van energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte. Andere landen zetten bovendien ook strategisch in op innovatieve technologieën. Nederland heeft met een sterke kenniseconomie als handels- en innovatieland een voorhoedepositie. Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. Dat is van groot belang voor een leefbaar en veilig Nederland, maar ook omdat we eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen.

De ambities voor deze tien technologieën zijn afzonderlijk uitgewerkt inclusief een doelstelling welke positie Nederland in 2035 moet hebben bereikt. Zoals wereldwijd toonaangevend zijn met het ontwikkelen en produceren van geïntegreerde fotonica of in de EU-kopgroep zijn qua fabricage en commercialisatie van quantumtechnologie. De tien technologieën waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de komende jaren de meeste kansen kunnen gaan benutten zijn:

  1. optica en geïntegreerde fotonica
  2. quantum
  3. groene chemische productieprocessen
  4. biotechnologie gericht op moleculen en cellen
  5. beeldvormingstechnologie
  6. (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten)
  7. kunstmatige intelligentie (AI) en data
  8. energiematerialen
  9. halfgeleiders
  10.  cybersecurity

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologiegebieden waar Nederland een sterke wetenschappelijke positie heeft en waarin de komende jaren grote maatschappelijke en economische impact wordt verwacht. Deze technologieën zijn breed toepasbaar in (toekomstige) innovaties en sectoren. Ze zijn onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet en spelen een belangrijke rol in de zogenoemde Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) waarbinnen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties gezamenlijk jaarlijks 5,7 miljard euro inzetten op innovatie.

Lees verder

Digital and information technologies Quantum technologies Photonics and optical technologies Advanced materials MedTechNL Engineering and fabrication technologies Life science and biotechnologies Nanotechnology Chemical technologies