Life science and biotechnologies Nanotechnology MedTechNL

In de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) zijn negentien consortia geselecteerd om financiering te ontvangen voor baanbrekende wetenschappelijke en maatschappelijke projecten. Deze projecten worden gekenmerkt door een actieve samenwerking tussen diverse onderzoeksdisciplines, kennisinstellingen, publieke sectoren en het bedrijfsleven. Hogeschool Saxion neemt voor het eerst deel aan maar liefst vijf van de negentien toegekende projecten, waarvan ze zelfs als penvoerder fungeren in twee projecten.

Lees verder

Met een totale financiering van ruim 131 miljoen euro, waarvan een groot deel afkomstig is uit de Nationale Wetenschapsagenda, streven deze consortia naar innovatieve doorbraken met nadruk op interdisciplinaire samenwerking tussen diverse kennisinstellingen en publieke en private sectoren. Lees hieronder de samenvattingen van de projecten Criminal InvestigationDX, waar Hogeschool Saxion penvoerder van is en van het project Holland Hybrid Heart. 

Criminal InvestigationDX

Advanced diagnostics for criminal investigations based on innovative micro/nano technology.

Om de efficiëntie en effectiviteit van tactisch én forensisch onderzoek te verbeteren, worden er twee innovatieve tests incl. werkmethoden ontwikkeld en ingebed in de strafrechtketen, die een onderzoeker in staat stellen om snelle en betrouwbare informatie te verkrijgen op de plaats delict. Er kan bepaald worden of een spoor voldoende DNA bevat voor verdere analyse, of meer informatie over het spoor verkrijgen, welke richting geeft aan het onderzoek op de plaats delict. Met deze tools zullen meer zaken, sneller worden opgelost, wat direct bijdraagt tot het vergroten van het vertrouwen in de opsporing en het gevoel van veiligheid van iedereen. Voor dit project is er 4.2 miljoen euro toegekend.

Het consortium bestaat uit: Hogeschool Saxion, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Universiteit Twente, Universiteit Wageningen, Vrije Universiteit, AmsterdamUMC - locatie AMC, Nytor BV, Salvitat B.V., Beleef!Media, Benchmark, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), Public Prosecutor (OM), Nationale Politie, Pervatech, Micronit BV, Novel-T, D Andrea&Evers.

Holland Hybrid Heart

Combining tissue engineering and soft robotics to build a biocompatible artificial heart that offers a future to heart failure patients

Wereldwijd lijden 23 miljoen mensen aan hartfalen. Een laatste redmiddel bij vergevorderd hartfalen is harttransplantatie, maar vanwege de geringe beschikbaarheid van donoren zijn de wachtlijsten lang. Veel patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Het Holland Hybride Hart (HHH) wordt het eerste functionele kunstmatige orgaan dat geschikt is voor transplantatie. HHH is een zacht robothart met een binnenbekleding van cellen van de patiënt zelf. Hierdoor bootst het HHH een gezond menselijk hart in zoveel mogelijk opzichten na. Dit veilige alternatief voor een donorhart is essentieel om het leven te redden van duizenden patiënten met hartfalen. Voor dit project is er 10.4 miljoen euro toegekend.

Het consortium bestaat uit Erasmus MC, Universiteit Eindhoven, AMOLF, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion Sustainable & Functional Textiles, TU Delft, Universiteit Maastricht, Nederlandse hartstichting, Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), TrailBlazers, EE labels, Evos GmbH, Harteraad, Stichting Pulmonale Hypertensie.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het onderzoeksprogramma van de NWA uit. De NWA financiert wetenschappelijk onderzoek, bestudeert maatschappelijke vragen en laat zien hoe wetenschap werkt. Het gaat daarbij altijd over thema’s die een grote rol spelen in de samenleving. Het zijn onderwerpen die burgers zelf hebben aangedragen. Ook laat de NWA iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met wetenschap aan de hand van allerlei activiteiten.  Dit alles gebeurt altijd in samenwerking met verschillende partijen. Van universiteiten en onderzoeksinstituten tot bedrijven en burgers.

Life science and biotechnologies Nanotechnology MedTechNL