Op donderdag 27 juni 2024 hebben wij een (online)informatiesessie over de Nationale Technologiestrategie en de KIA Sleuteltechnologieën georganiseerd. De Nationale Technologiestrategie (NTS) prioriteert 10 (sleutel)technologieën die een grote bijdrage leveren aan ons verdienvermogen, cruciaal zijn voor maatschappelijke uitdagingen, belangrijk zijn voor de nationale veiligheid en Nederlands technologisch leiderschap mogelijk maken. Per prioriteit formuleert de Nationale Technologiestrategie één agenda met ambities: stippen op de horizon. Om daar te komen moet per onderwerp het relevante innovatie-ecosysteem gezamenlijk komen tot een plan om de belangrijkste uitdagingen het hoofd te bieden en de inspanningen daarop focussen. Wat is er nodig om dit te bereiken? 

In deze online informatiesessie is informatie gedeeld over de volgende ontwikkelingen: 

  • Waarom ontwikkelen wij deze actieagenda’s vanuit de KIA ST en op welke manier doen we dat?
  • Welke (financiële) instrumenten zien we voor de uitvoering van de agenda’s?
  • Hoe zijn we tot de keuze voor eerste twee onderwerpen van actieagenda’s gekomen?

Presentaties