Quantum technologies

De Quantum Technologies Conference: 'Shaping Europe’s Quantum Futures' vond afgelopen week plaats in Brussel. In aanloop naar dit evenement, hebben 18 lidstaten van de Europese Unie de Quantum Declaration ondertekend, waaronder Nederland. Door Europees samen te werken, zorgen we ervoor dat de kennis over quantumtechnologie in Nederland toeneemt. En dat de innovatie die quantum mogelijk maakt, op een snelle en veilige manier worden toegepast.

Lees meer

Maatschappelijke vraagstukken

Quatumtechnologie kan helpen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming of digitalisering. Zo maken quantumcomputers in de toekomst waarschijnlijk extreem moeilijke berekeningen mogelijk. Dan kunnen ze bijvoorbeeld helpen wanneer we medicijnen ontwikkelen en weersvoorspellingen willen verbeteren.

Wereldmarkt

De totale wereldmarkt voor quantumtechnologie is nu nog lastig te voorspellen. Schattingen lopen uiteen van €30 miljard tot €89 miljard in 2040. Het aandeel van Nederland in de jaarlijkse marktomvang zou oplopen tot €1 miljard in 2027 en tot €3 miljard in 2040. Ook levert quantumtechnologie naar schatting veel banen op: 5.000–10.000 directe banen in 2027 en 15.000–30.000 directe banen in 2040.

Quantum technologies