Informatiesessie Nationale Technologiestrategie & KIA Sleuteltechnologieën

Agenda

30 januari 2024, 12:30
Online

Informatiesessie Nationale Technologiestrategie & KIA Sleuteltechnologieën

30 januari 2024 | 12:30 | online

In de update van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën 2024-2027 (onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant) staat hoe de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. De basis hiervoor vormt de Nationale Technologiestrategie waarin de de overheid tien prioritaire technologieën met bijbehorende agenda’s heeft uitgewerkt. In deze online informatiesessie informeren we iedereen uit het brede sleuteltechnologieveld over deze ontwikkelingen.

Programma

De laatste stand van zaken rondom de Nationale Technologiestrategie (NTS) wordt gepresenteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit de KIA ST wordt toegelicht op welke wijze de KIA ST de komende jaren invulling geeft aan de uitvoering van de NTS-agenda’s en wij het veld daarbij betrekken. NWO presenteert hoe de NWO KIC-programmering er de komende jaren uit ziet, waarin ook aandacht is voor cross-overs tussen de verschillende KIA’s.

Aanmelden

Je kan je aanmelden voor deze informatiesessie via de onderstaande knop. Ken je iemand die ook interesse heeft in de ontwikkelingen rondom de Nationale Technologiestratie en de KIA ST? Stuur deze uitnodiging dan vooral door.

Meteen aanmelden

Nationale Technologiestrategie (NTS)

Deze strategie beschrijft tien prioritaire sleuteltechnologieën met bijbehorende agenda’s die de overheid heeft uitgewerkt. Deze technologieën hebben een sterke basis in Nederland. Ze dragen nadrukkelijk bij aan ons verdienvermogen en aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. Ze zijn van belang voor de nationale veiligheid en het verminderen van ongewenste strategische afhankelijkheden. De NTS helpt om invulling te geven aan het strategisch technologie-, innovatie- industrie- en ondernemerschapsbeleid.

Meld je aan voor de KIA ST nieuwsbrief

 

Programma's

Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. De sleuteltechnologieën in onze Kennis- en Innovatie Agenda zijn breed toepasbaar en altijd in ontwikkeling. Wij spelen in op de voortgang via onze actuele programma's.

Bekijk de programma's