Deadline Call: leren van fysieke experimenteeromgevingen

Agenda

9 april 2024 - 14:00

Deadline Call: leren van fysieke experimenteeromgevingen

Om complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de stikstofcrisis en de woningnood het hoofd te bieden worden op basis van onderzoek interventies verricht door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Omdat het vaak vooraf onbekend is in hoeverre deze interventies bijdragen aan probleemoplossingen wordt er steeds meer met experimenteeromgevingen gewerkt.

Meer informatie

Het doel van de call 'Leren van fysieke experimenteeromgevingen (KIC)' is om methodologisch onderzoek te doen naar verschillende soorten fysieke experimenteeromgevingen. Het budget voor deze call bedraagt 3 miljoen euro met een doorlooptijd van 6 jaar.

Voor deze call is het mogelijk om tot uiterlijk 9 april 2024, 14:00 uur een aanvraag in te dienen.

Meld je aan voor de KIA ST nieuwsbrief

 

Programma's

Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. De sleuteltechnologieën in onze Kennis- en Innovatie Agenda zijn breed toepasbaar en altijd in ontwikkeling. Wij spelen in op de voortgang via onze actuele programma's.

Bekijk de programma's