KIA V
Home
Test

2.

Kader, omgeving en positionering

In dit hoofdstuk bespreken de impact van sleuteltechnologieën op de technologische en economische positie van Nederland en het belang voor thematische KIA's. Daarnaast belichten we de strategische focus, de koppeling met de Nationale Technologiestrategie, valorisatie en marktcreatie, Ethical, Legal and Societal Aspects (ELSA), Key enabling methodologies (KEM’s), en de verbinding tussen regionale en Europese initiatieven, met speciale aandacht voor Human Capital.

Definitie

Sleuteltechnologieën veranderen de manier waarop we leven, innoveren, produceren en ons geld verdienen ingrijpend en bieden tegelijkertijd kansen om problemen in de samenleving op te lossen.

'Een sterke kennis-, innovatie- en uitvoeringsbasis voor (digitale) sleuteltechnologieën is een belangrijk doorsnijdend thema van het missiegedreven innovatiebeleid, zowel voor oplossingen voor de maatschappelijke missies als voor het toekomstig verdienvermogen' (Kamerbrief 'Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid').

Kenmerkend voor sleuteltechnologieën is dat ze een vernieuwend en enabling karakter hebben. Maar het is ook nodig om ze tegelijkertijd een autonome positionering en stimulering te geven binnen het innovatiesysteem.

Met de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën innoveren we in sleuteltechnologieën die gericht zijn op maatschappelijke uitdagingen en dragen we bij aan de technologische en economische positie van Nederland. Daarnaast richten we ons op innovatie met sleuteltechnologieën om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten. Innoveren met sleuteltechnologieën voor maatschappelijke uitdagingen gebeurt primair binnen de thematische KIA’s.Model-KIA-ST-2.png
De samenhang van de KIA Sleuteltechnologieën met de missies van het missiegedreven innovatiebeleid, gebaseerd op de kamerbrief ‘Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid’.