KIA V
Home
Test

Strategische focus en koppeling Nationale Technologiestrategie

Onze technologische kennispositie is de basis van onze welvaart (OECD). Maar deze leidende positie staat onder druk (aldus ASPI -  Technology Tracker). We moeten de technologische basis in Nederland versterken gezien de geopolitieke ontwikkelingen en afhankelijkheden binnen Europese en internationale waardeketens. Voor een klein land als Nederland vraagt dat om strategische prioritering en schaal. We moeten overheidsinvesteringen efficiënt benutten en daarbij rekening houden met de maatschappelijke transities. Kortom, er is een heldere strategie op technologiebeleid nodig.

Strategische focus

Met een aantal technologische speerpunten wil de overheid meer focus aanbrengen in het Nederlandse technologiebeleid en bijbehorende investeringen. Hiertoe heeft EZK het initiatief genomen om samen met stakeholders uit onderzoeks- en innovatie-ecosystemen een Nationale Technologiestrategie te ontwikkelen. Het doel van de Nationale Technologie-strategie is om voor een beperkt aantal prioritaire sleuteltechnologieën agenda’s te maken om hun ontwikkeling en toepassing in Nederland te stimuleren. In de agenda’s staat hoe we deze technologieën en het ecosysteem eromheen verder kunnen versterken en welke niches of toepassingen specifiek voor Nederland interessant zijn.

De prioritaire sleuteltechnologieën zijn bepaald door een combinatie van:

  • hun potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verdienvermogen van Nederland
  • hun potentie om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen (Kamerbrief 'Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid')
  • hun potentie om bij te dragen aan de nationale veiligheid en economische veiligheid
  • het feit dat ze voortbouwen op aanwezige kennissterktes, bedrijfstakken en technologieën in Nederland

De Nationale Technologiestrategie is vooral bedoeld om een gerichte push te geven aan een beperkte set aan technologieën, waar we in de komende 10 tot 20 jaar het meest van verwachten. Op deze technologieën willen we extra focus en massa genereren met ons industrie- en innovatiebeleid. De intentie van ons Themateam is om de Nationale Technologiestrategie, en de agenda’s daarbinnen, te omarmen en om via de KIA Sleuteltechnologieën mede uitvoering te geven aan de agenda’s die binnen de Nationale Technologiestrategie zijn opgesteld.