KIA V
Home
Test

Human Capital

De ontwikkeling van sleuteltechnologieën, de toepassing daarvan binnen de maatschappelijke thema’s en de commercialisatie voor een duurzaam verdienvermogen kunnen niet zonder voldoende, geschikt personeel. Zowel hooggeschoolde onderzoekers met een actuele en diepgaande technische expertise als mensen gespecialiseerd in valorisatie en marktcreatie zijn hiervoor hard nodig. Juist voor sleuteltechnologieën, met hun brede, wereldwijde relevantie, is de internationale concurrentie om mensen enorm.

We zitten midden in transities rondom digitalisering, technologisering en het klimaat. Tegelijkertijd hebben we te maken met demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing. Hierdoor staat de huidige arbeidsmarkt onder grote druk. Personeel weghalen uit andere kraptesectoren is geen duurzame oplossing. Er zijn simpelweg te weinig mensen voor al het werk dat ons te doen staat.

Daarnaast is er sprake van razendsnelle technologische ontwikkelingen en snel toenemende digitalisering. Die vragen om nieuwe vaardigheden, die noch bij de huidige medewerkers, noch bij de uitstromende studenten voldoende aanwezig zijn. Dit vraagt om vernieuwing van het onderwijs voor werkenden en voor lerenden.

Human capital speelt bij sleuteltechnologieën op twee manieren een belangrijke rol:

 

1. Inzet van sleuteltechnologie voor arbeidsbesparende maatregelen (arbeidsproductiviteitsverhoging)

Sleuteltechnologieën kun je in potentie inzetten voor arbeidsbesparende maatregelen. Ze helpen zo de druk op de arbeidsmarkt te verlichten. Hiervoor moeten we onderzoek en innovatie meer richten op arbeidsbesparende maatregelen binnen de KIA Sleuteltechnologie.

2. Inzet van sleuteltechnologie voor innovaties in andere KIA’s

We zetten sleuteltechnologieën graag in voor innovaties in andere KIA’s. Maar dit wordt belemmerd door het tekort aan mensen en doordat beschikbare mensen achterblijven in de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De razendsnelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de skills gap groeit. Het huidige systeem van onderwijs en een leven lang ontwikkelen kan deze snelheid niet bijbenen. Daardoor beschikken instromers en werkenden niet over de juiste vaardigheden. Vooral bij sleuteltechnologieën missen mensen meer en meer de technologische vaardigheden om snel genoeg te innoveren en om deze innovaties op de werkvloer toe te passen (valorisatie). We hebben daarom een integrale aanpak nodig voor human capital bij de ontwikkeling van kennis en innovatie.

Integrale aanpak human capital en innovatie

Kunnen we alle technologische innovaties en noodzakelijke aanpassingen snel genoeg realiseren met het arbeidspotentieel dat tussen nu en 2030 beschikbaar is? Veel komt aan op de al werkende professionals. Hoe laten we nieuwe kennis en toepassingen snel renderen in de praktijk? Hoe leiden we mensen snel en efficiënt op? Hoe laten we onderwijs zo goed mogelijk meeprofiteren van de nieuwe kennis met aansprekende onderwijsprogramma’s en professioneel opgeleide docenten?

Met de KIA Sleuteltechnologieën willen wij meebouwen aan een innovatiesysteem dat onze samenleving wendbaar en duurzaam maakt. Hiervoor hebben ook wij bij de KIA Sleuteltechnologieën wendbare vakmensen nodig. Om ervoor te zorgen dat bedrijven arbeidsbesparende maatregelen breed toepassen, dat onderwijsinstellingen kennis via een continu proces opnemen in vernieuwende onderwijsprogramma’s en dat de beschikbare beroepsbevolking de benodigde vaardigheden heeft, dienen we menselijk kapitaal als een integraal onderdeel van het innovatiesysteem te beschouwen. Dit doen we door te investeren in onderzoek en innovatie, maar ook door innoveren, werken en leren sterk met elkaar te verbinden in publiek-privaat georganiseerde learning communities.