Life science and biotechnologies Chemical technologies NWO chemische biodiversiteit (2024 ntb)

In opmaat naar een NWO-crossover KIC-call later in 2024 is de Ronde Tafel KIA Sleuteltechnologieën 'chemische biodiversiteit' gisteren het startpunt om met experts van bedrijven en kennisinstellingen te bekijken welke onderzoeksvragen binnen het thema chemische biodiversiteit aandacht behoeven.

Presentaties van de ronde tafel

Doorontwikkeling sleuteltechnologieën

De discussie ging over welke (door)ontwikkeling van de sleuteltechnologieën Biomolecular and cell technologies en (Bio)Process technology daarvoor nodig zijn. Het doel is om deze biochemische diversiteit beter te kunnen benutten en met deze call bij te dragen aan een de kwaliteit van leven en een fossielvrij, duurzaam leven op aarde.

KIA Sleuteltechnologieën was samen met de KIA Landbouw, Water en Voedsel de organisator van deze succesvolle bijeenkomst.

Deelnemende organisaties

Holland High Tech, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Topsector Agri & Food, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Water & Maritiem, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Hogeschool Inholland University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, Wageningen University & Research, Universiteit van Amsterdam, Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS), University of Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, HAN University of Applied Sciences, Isobionics® / BASF, Health~Holland

Life science and biotechnologies Chemical technologies NWO chemische biodiversiteit (2024 ntb)