‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk in je browser
Holland High Tech nieuwsbrief
Update KIA ST: Nationale Technologiestrategie, KIA ST 2024-2027, webinar en meer

Alstublieft!

Hier is de eerste update van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën. Welkom! We versturen deze nieuwsbrief 4 tot 6 keer per jaar, gevuld met ontwikkelingen op het gebied van sleuteltechnologieën vanuit onze partners en de KIA ST zelf. Heeft u nieuws- of agenda-items die niet mogen ontbreken? Laat het ons weten!

Team KIA ST 

KIA-ST-UPDATE-nb-KIAST.png

Update KIA ST 2024-2027

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën geven we richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

Met de Kennis- Innovatieagenda Sleuteltechnologieën (KIA ST) sturen we op de programmering van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en toepassing van sleuteltechnologie-onderwerpen. Daarmee dragen we (fundamenteel) bij aan de maatschappelijke uitdagingen en het economisch verdienvermogen.

We geven richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid.

November 2023 is de update KIA ST 2024-2027 gepubliceerd, als onderdeel van de hernieuwde KIC 2024-2027, waarin staat hoe wij de komende periode als overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk actief werken aan de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. 

Naar KIA ST 2024-2027

Nationale Technologiestrategie bekend: keuze tien cruciale technologieën voor economie, maatschappij en veiligheid

Met alle aangesloten partijen programmeren wij in de KIA ST innovaties rondom het (door)ontwikkelen van alle sleuteltechnologieën zodat deze bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst. Het strategisch frame voor onze programma’s baseren wij op de Nationale Technologiestrategie (NTS). Daarmee is de ministerraad op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat op 19 januari akkoord gegaan.

Naar de NTS
Holland High Tech nieuwsbrief

Kort verslag webinar KIA ST

Afgelopen week hebben wij in een goedbezocht webinar professionals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sleuteltechnologieveld, waaronder de update KIA ST 2024-2027, de net goedgekeurde Nationale Technologiestrategie en de NWO programmering. Binnenkort is het webinar ook terug te kijken op onze website.

Presentaties van de webinar zijn via de link beschikbaar.

Lees meer

Nieuws

Ronde tafel 'chemische biodiversiteit' succesvol

In opmaat naar een NWO-crossover KIC-call later in 2024 was de ronde tafel 'chemische biodiversiteit' afgelopen week het startpunt om met experts van bedrijven en kennisinstellingen te bekijken welke onderzoeksvragen binnen het thema chemische biodiversiteit aandacht behoeven. Het doel is om deze biochemische diversiteit beter te kunnen benutten en met deze call bij te dragen aan een de kwaliteit van leven en een fossielvrij, duurzaam leven op aarde. 

De presentaties van de ronde tafel zijn via de link beschikbaar.

Lees meer
Holland High Tech nieuwsbrief

Agenda

24 april 2024

NL AI Congres 2024

Holland High Tech nieuwsbrief

De kracht van oplossingsgericht onderzoek

"Het is de combinatie van technologieën en oplossingsgericht onderzoek die de kracht van hogescholen laat zien." Met die woorden nam Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech, het eerste nummer van PIT #5, editie Sleuteltechnologieën, in ontvangst. PIT-magazine is een uitgave van Regieorgaan SIA en gaat over praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Het PIT-magazine geeft een divers beeld van onderzoek op het vlak van sleuteltechnologieën door onderzoeksgroepen van hogescholen in samenwerking met partners. 

Lees PIT #5